وی ایزوله کارنیوار ماسل مدز

محصول جدید

وتئین پیشرفته هیدرولیز شده کارنیوار ساخته شده از گوشت راسته گاو است که این طراحی منابع آمینواسید و پروتئین بیشتری نسبت به مکمل های ساخته شده از آب پنیر, سویا, شیر و تخم مرغ دارد.کارنیوار 350% متمرکز شده روی عضله سازی و ساختمان آنابولیک بدن و این ترکیبات چربی و کلسترول ندارد.پروتئین وی ماسل مدز برای افزایش احتباس نیتروژن

جزییات بیشتر

8 قلم

2,100,000 ریال بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

کارنیوار ماسل مدز اولین پروتئین بیف ایزوله جهان

اولین پروتئین ایزوله گوشت گاو جهان
۳۵۰% از غلیظتر از استیک
غلیظتر از پروتئین وی ایزوله
۲۰ برابر بیشتر از محتوای کراتین استیک!
ANRT: بازیافت آمینو ها و حداقل کننده ی ایجاد آمونیا
همراه با آمینو های عضله ساز آنابولیک از گوشت خالص گاو
سرشار از کراتین و بی سی ای ای ها
مورد علاقه ی کای گرین!

کارنیوار پروتئین ایزوله گوشت گاو غلیظتر از استیک و پروتئین وی است:

با استفاده از تکنیک های تصفیه,هیدرو لیز و ایزوله سازی پیشرفته ی جدید پروتئین مجزای گشوت گاو مهندسی شده ی بیولوژیکی کارنیور قدرت عضله سازی گوشت گاو را به همراه مقادیر بیشتری آمینو اسید نسبت به تمام دیگر منابع پروتئینی مورد استفاده در مکمل ها از جمله پروتئین وی ,سویا,شیر و تخم مرغ به بدن میرساند.پروتئین ایزوله بیف کارنیور حتی در مورد آمینو های عضله ساز ۳۵۰% غلیظتر از یک استیک گوشت راسته میباشد.و هیچ چربی و کلسترولی ندارد.

تکنولوژی پر کردن دوباره ی مخازن نیتروژن(ANRT)آمینو ها را بازیافت کرده و آمونیا را حداقل میکند:

با اینکه پروتئین برای رشد عضله مفید است,چنانکه مهمل مینماید,مصرف پروتئین بشیتر گاهی در صورتی که محصولات بیهوده ی نیتروژن دار مانند آمونیا در داخل مسیرهای عضله سازی آنابولیک بازیات نشود یا نابود شود, میتواند عملکرد و رشد عضله را کاهش دهد.ANRT مخصوصا طراحی شده است تا بازیابی آمینو ها و برگرداندن آنها به سمت مسیر های عضله سازی برای جاروب کردن اسید های ناتوان ساز مانند آمونیا را افزایش دهد.عوامل حفظ نیتروژنANRT موجود در کارنیور عبارتند از : GKG(گلوتامین – آلفا – کتوگلوتارات), OKG(اورنیتین – آلفا – کتوگلوتارات), AKG(آلفا – کتوگلوتارات) و KIC(آلفا – کتو ایزوکاپروآت).کارنیوور تنها پروتئین همراه با این تکنولوژی است که قادر به بازیابی آمینو ها و برگرداندن آنها به مسیرهای عضله سازی برای افزایش حفظ نیتروژن و بهبود رشد عضله و کارایی است.

محتوای کراتین بیشتر نسبت به استیک:

یکی از مزایای خوردن گوشت گاو این است که به صورت طبیعی سرشار از کراتین است.گوشت گاو یکی از بهترین منابع طبیعی کراتین است.برای پشتیبانی از تاثیرات حجیم کردن سلول کراتین,هر نوبت از کارنیوار دارای کراتین بیشتری نسبت به استیک برای اشباع عضلات برای افزایش قدرت و رشد آنها میباشد.

BCAA اضافه برای افزایش تاثیرات آنابولیک و ضد کاتابولیک :

برای افزایش بیشتر عمل عضله سازی کارنیور, آمینو اسیدهای بلند زنجیر اضافی به خلوص پروتئین مجزای گوشت گاو اضافه شدند.مقادیر افزایش یافته ی BCAA تعادل مثبت نیتروژنی را افزایش میدهند,از سوخت و ساز پروتئین پشتیبانی میکنند,عملکرد ورزشی را ارتقاء میدهند و خستگی عضله را کاهش میدهند.

در دسترس پذیری خالص ارتباط رشد عضله
کارنیوار ماسل مدز اولین پروتئین بیف ایزوله جهان
کارنیور ماسل مدز

منابع متفاوت پروتئین,بر اساس ترکیب شیمیایی خود دارای ارزش غذایی متفاوت هستند.یک پروتئین با کیفیت عضله ساز مستقیما مرتبط با قابلیت هضم شدن,در دسترسی بیولوژیکی,خلوص و قدرتمندی آمینو اسیدهایش میباشد.به عبارت فنی,این

پروتئین خالص قدرتمند ۱۰۰% قابل هضم و در دسترس برای یک ترکیب آمینو اسیدی میباشد که بهترین رشد عضله,کارایی و ترمیم را افزایش و بهبود میبخشد.

مورد استفاده توسط کای گرین برای عضله سازی و بردن کلاسیک آرنولد!

کای گرین به صورت بسیار نزدیک با محققان ماسل مدز به عنوان یک نمونه ی آزمایشی برای برخی از فرمول های آزمایشی قبل از اینکه آنها را به صورت عمده وارد بازار کنند همکاری داشته است.وقتی در حال ارزیابی پروتئین مصرفی کای بودیم,محققان ماسل مدز متوجه شدند که وقتی کای گوشت گاو میخورد رشد عضله بهتری نسبت به وقتی از مکمل های پروتئین آب پنیر یا کازئین استفاده میکند دارد.از یک نظر,کای روزانه ۶ تا ۹ lbs گوشت گاو میخورد و نتایج عالی ای کسب میکرد,اما مصرف زیاد گوشت گاو باعث درد شکم و همچنین افزایش چربی و کلسترول بدن کای شد,بیش از آنچه محققان ماسل مدز میخواستند.اینامر باعث پیشرفت سریع کارنیوار ,همه ی پروتئین مجزای گوشت گاو,که کای برای عضله سازی و بنده شدن و جلو زدن از مدل کلاسیک آرنولد استفاده میکند شد.

پروئین مجزای گوشت گاو۹۹% مانع کیفیتی دارویی را از میان برداشته و باث ایجاد انقلابی در پروتئین های عضله ساز شده است

وقتی در حال تولید پروتئین مجزای گوشت گاو کارنیوار بودیم,تیم تحقیق ماسل مدز تصمیم گرفت به بالاترین مقدار ممکن خلوص برای افزایش در دسترس پذیری و تقویت تاثیرات عضله سازی قدرتمند پروتئین گوشت گاو دست یابند.بر اساس تجربه ی پیشین کار کردن برای بهبود تولید پروتئین مجزا,تیم تحقیق ماسل مدز شروع به قرار دادن تمرکز و بیشنشش بر تولید پروتئین گوشت گاو مجزا کرد که حداقل به خوبی بهترین پروتئین مجزای آب پنیر است,حدود ۹۰%.اما از قبل در فرآیند خالص سازی پروتئین گوشت گاو,توسط تیم تحقیق ماسل مدز کشفی باور نکردنی صورت گرفت,که به آنها اجازه داد به خلوص نزیدیک به ۱۰۰% برسند.پروتئین مجزای گوشت گاو کارنیوار به بالاترین سطح خلوص پروتئین رسید,یعنی ۹۹%.علاوه بر این,فرآیند خالص سازی مناسب پروتئین گوشت گاو باعث افزایش دسترس پذیری پروتئین به دست آمده از گوشت گاو(آمینو اسیدها)شد که به معنی افزایش تاثیرگذاری پروتئین گوشت گاو برای رشد عضله است.این کشف فوق العاده در تکنولوژی مکمل پروتئین برای همیشه مکمل های مورد استفاده توسط ورزشکاران بدنساز را تغییر داد.

تکنولوژی پیشرفته ی طعم و چاشنی کارنیوور

همچنین میتوانید طعم فوق العاده ای به این پروتئین اضافه کنید,تیم علمی ماسل مدز با خوشحالی وقتی تصمیم گرفتند که این پروتئین را از طعم و مزه ی بد هنگام مصرف یا پس از مصرف برهانند در برابر دیگر محصولات شگفت زده شدند.از نقطه نظر تکنولوژی طعم و مزه,این امر به ماسل مدز بیشترین امکان را برای ایجاد طعم های مختلف میدهد.

معمولا در دیگر محصولات پروتئین,طعم پروتئین ها نوع سیستم چاشنی را اجبار میکرد.برای مثال,انواع بی پایان وانیل یا مصحولات پروتئینی با چاشنی کاکائو.دیگر کافیست!

اکنون با کارنیوار , انتخاب های طعم و مزه بدون حد هستند و در حال توسعه ی دلنشین ترین چاشنی هایی هستند که باعث میشود بیشتر از حد ممکن این محصول را مصرف کنید.

در تلاش برای ایجاد لذیذترین چاشنی ها,ماسل مدز تصمیم گرفت تا برای استخدام بهرتین و حرفه ای ترین خوراک شناسان(شیمیدان خوراکی ها)سرمایه گذاری کند.نتیجه ی این تصمیم یک تجربه ی تکنولوژی چاشنی ۲۵ ساله بود و در ارتباط با توسعه و پیشرفت سیستم های چاشنی برای برخی از موفق ترین نوشیدنی ها و غذاها در دنیا از جمله نشویدنی جایگزین پر طرفدار دنیا میباشد.بعد از اولین تحقیقات و توسعه ی چاشنی,خوراک شناس با خبرهای فوق العاده برای تیم تحقیقات ماسل مدز و مشتریان پدیدار شد, – چاشنی های بر اساس مطلوب ترین میوه ها میتوانستند مورد استفاده قرار گیرند که باعث حسی سیری و سرزندگی بیشتری در مشتری میشدند.اینها انواع چاشنی هایی هستند که مردم بیشتر طلب میکنند;طعم هایی که مردم در تمام طول روز میتوانند از آن لذت ببرند.علاوه بر این,برای خاتمه ی کار,چاشنی میوه ی”پژوهش طعم نهایی”وقتی ماسل مدز این سیستم طعم دهندگی اش را توسط بدنسازان,ورزشکاران و حتی عموم مردم

آزمایش کرد تایید شد.با این حال این پیشرفت چاشنی خوراکی و موارد مشاوره ای برای ماسل مدز هزینه بر بودند,آنها لذیذترین محصول را که هر سنت آن ارزش خرج کردن را دارد را تولید کردند.

پس همین الان پروتئین مجزای گوشت گاو کارنیور را تهیه کنید!

همچنین شات های مایع کارنیوار ماسل مدز را برای مصرف راحت تر پروتئین گوشت گاو کارنیور امتحان کنید.

یا,اگر در جستجوی یک بسته ی اساسی برای افزایش حجم هستید,به انجمن افزایش حجم عضلات کارنیور ماسل مدز بپیوندید و با بقیهی بدنسازان همراه شوید