جدید خط چشم ماتیکی میشا نمایش بزرگتر

خط چشم ماتیکی میشا

محصول جدید

سه طرح بامزه داره
کاملا مشکیه
کاملا مات
ضد آب و ۲۴ ساااعته
سر ماژیکی عااالی داره که میتونید باهاش خط نازک و حتی ضخیم بکشید
روون و راحت و بدون بریدگی میکش

55 قلم

125,000 ریال بدون مالیات.